Phat To
Bong Xen
Thầy Tu Tụng Kinh Phật
The voice of Washington and Vua Hùng temple.
Broadcasting from Houston, TX - USA.
Proclamation of Loyal and Faithful Descendants who worship the Founding Father of USA and Việtnam.
Đây tiếng nói thiêng liêng và đích thực của hậu duệ Vua Hùng và Đức Quốc Phụ Hoa Kỳ George Washington.

Tri ân và phụng bái
Đức Quốc Tổ Hoa Kỳ và Việt Nam
Tri ân và phụng bái
anh hùng và Tiên Hiền Liệt Thánh Hoa Kỳ và Việt Nam
Tri ân và phụng bái
anh hùng tử sĩ vô danh Hoa Kỳ và Việt Nam.

Kính thưa quý vị,
Xin cảm ơn quý vị trong và ngoài nước đang quan sát và thưởng thức chương trình của chúng tôi. Công đức quý vị vô lượng, phước báu quý vị vô cùng. Chúng tôi đang chờ đợi lắng nghe sự bảo ban khuyên hóa của quý vị trong tinh thần không phân biệt hình danh sắc tướng, ngôn ngữ, văn hóa, giới tính, chủng tính, địa phương, tôn giáo, chánh trị tính, đảng phái tính. Mục đích tối thượng và tận cùng của chúng tôi: cơm no, áo ấm, sống mạnh khỏe và hạnh phúc...

Chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào quý vị.

Ông Đạo-Tôn chủ sự tế tự Quốc Tổ Việt Mỹ Đại Thượng Miếu.

 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

Bộ Chữ Việt
Căn Bản Computer
Phật Âm
Suoi Tu
HoaSi VN
VN Thưquán
Góc nhìn Alan
Trang Kinh Phat
Lời giới thiệu của Ông Chủ Sự Tế Tự Quốc Tổ Việt Mỹ
Liên Lạc Chúng Tôi Broadcasting Hinh Anh Contact Page